பிரார்த்தனை.                

 

மழை, மழை, மழை, மழை எங்களுக்கு வேண்டும்.           மழை, மழை, மழை, மழை வேண்டுமென்று நாங்கள் வேண்டுகிறோம். மழை, மழை, மழை, மழை எங்களுக்கு தேவை.                 மழை, மழை, மழை, மழைக்காக நாங்கள் பிரார்த்திக்கிறோம்.                                        ஸ்ரீஅன்னை.                            

போற்றுதலுக்குரிய தெய்வ அன்னையே!

 

உனது உதவி இருக்கும் போது முடியாத செயல் எது? சித்தி அடைவதற்கான காலம் நெருங்கி விட்டது. இறைவனின் சித்தத்தை முழுமையாக நிறைவேற்றுவதில் உனது உதவி எங்களுக்கு உண்டு என்று நீ எங்களுக்கு உறுதி அளித்து உள்ளாய்.

 

சிந்தனைக்கு எட்டாத உண்மைகளுக்கும், இந்த உலகின் சூழல் மற்றும் செயல்பாடுகளுக்கும் இடையில் பொருத்தமான முறையில் பணியாற்றும் இடையாட்களாக, எங்களை நீ ஏற்றுக் கொண்டு இருக்கிறாய். எங்களிடையே உனது பிரசன்னம் இடைவிடாது இருப்பதே உனது தீவிர ஒத்துழைப்பிற்கு அடையாளம் ஆகும்.

 

இறைவன் சங்கல்பித்து உள்ளான்; நீ அதைச் செய்து முடிக்கின்றாய்.

 

ஒரு புதிய ஒளி பூமியின் மேல் வெளிப்பட்டு ஒளிரும்.

 

புதியதோர் உலகம் பிறக்கும்.

 

வாக்களிக்கப்பட்டவை அனைத்தும் நிறைவேற்றப்படும்.

 

ஸ்ரீஅன்னை.

25 செப்டெம்பர் 1914, தியானமும் பிரார்த்தனையும்.

 

 

 

சிந்தனைப் பொறிகள்.

 

வருந்தாதே, மனித அன்பு நிலையற்றது; ஒருபோதும் கைவிடாதது இறைவனின் அன்பு மட்டும்தான்.

அகங்காரம் இருக்கும் வரையில் ஒருவனால் யாரையும் அன்பு செய்ய முடியாது.

உன்னை உண்மையாக இறைவனுக்கு கொடுப்பதன் மூலம் உன்னுடைய கஷ்டங்கள் எல்லாம் தீர்ந்து விடும்.

உன்மையான அன்பு அதன் தீவிரத்தில் ஆழமும், அமைதியும் கொண்டது ஆகும்.

அன்பு ஏகப் பொருளில் இருந்து வருகின்ற சக்தி வாய்ந்த ஓர் அதிர்வாகும். அதிக தூய்மையும், பலமும் உள்ளவர்களால் மட்டுமே அதை ஏற்கவும், வெளிப்படுத்தவும் முடியும்.

தாயன்பு எனப்படுவது விஸ்வேஸ்வரியான அன்னையின் சக்தியானது தூல உணர்வில் வெளிப்படுவது ஆகும்.

இறைவன் ஒரு மனிதனை நேசிப்பது என்றால், அவனுக்கு எது மிக அதிக நன்மை தருமோ  அதைச் செய்வதுதான்.

தன்னைக் கொடுப்பதுதான் இறைவன் மீதுள்ள பக்தியின் அடையாளம் ஆகும். அதில் எந்தவிதமான கோரிக்கையும் இருக்காது. அது கீழ்படிதலும், சரணாகதியும் நிறைந்ததாக இருக்கும். அது எவ்விதமான உரிமையும் கொண்டாடாது. நிபந்தனை எதுவும் விதிக்காது, பேரம் பேசுவதும் கிடையாது.

இறைவனை உண்மையாக நேசிக்க வேண்டுமானால் நாம் எல்லா விதமான பற்றுகளையும் தாண்டிச் செல்ல வேண்டும்.

அன்பு எல்லோரிடமும் இருக்கிறது, ஒவ்வொரு மனிதரின் முன்னேற்றத்திற்காகவும் வேலை செய்கிறது - ஆனால், அதன் மீது அக்கறை உடையவர்களிடம்தான் அது வெற்றி பெறுகிறது.

அன்பு ஒன்றினால்தான் பகைமையையும், வன்முறையையும் வெற்றி கொள்ள முடியும்.

தெய்விக அன்பு தீயவைகளையும், கொடியவைகளையும் வெற்றி கொள்ள முடியும் - புலியானது யோகியைத் தாக்காது.

எங்கோ ஒரு பாகத்தில், உனது ஜீவனில் மனிதப் பிரியத்திற்கும், அன்பிற்கும் தேவை இருக்குமானால், உலக வாழ்க்கையை வாழ்ந்து அனுபவித்து விடுவதே நல்லது; அதுவே யோகத்தில் ஈடுபட மிகச் சிறந்த துவக்கமாகும்.

உண்மையான ஆர்வம் என்பதன் திட்டவட்டமான பொருள் என்ன? எவ்விதமான சுயநல, அகங்கார கணக்குப் பார்த்தலும் கலக்காத ஆர்வமே ஆகும்.

ஆர்வத் தூண்டுதல் - இதன் அடங்காத கனலுக்கு எட்ட முடியாத உயரத்தில் உள்ளதோ, தொலைவில் உள்ளதோ எதுவுமே இல்லை.

ஆர்வம் எப்போதும் நன்மையானதே செய்யும். அத்துடன் ஏதும் சுயநல கோரிக்கை இருந்தால் மட்டுமே அது கிடைக்காது என நீ உறுதியாக தெரிந்து கொள்ளலாம்.

நீ விடாமல் ஆர்வமுற வேண்டும்; அப்போது தேவையான முன்னேற்றம் வந்தே தீரும்.

எல்லாவிதமான தவறுகளையும், இருளானவற்றையும், அறியாமை களையும் வெல்வதற்கு நாம் ஆர்வமுற வேண்டும்.

இடைவிடாத ஆர்வமானது எல்லாவிதமான குறைபாடுகளையும் வெற்றி கொள்ளும்.

           தொகுப்பு : ஸ்ரீஅன்னையின் நூல் தொகுதி - 14

மனதின் உருமாற்றம்.

 

மனதில் மெளனம் இருக்கும் போதுதான் மிகவும் ஆற்றல் வாய்ந்த, சுதந்திரமான வேலைகள் நடக்க முடியும். உதாரணமாக, ஒரு நூலை எழுதுதல், கவிதை இயற்றுதல், எழுச்சி மிக்க பேச்சு வெளிப்படுதல் முதலானவை நிகழும். மனம் செயல்படும் போது அது அக எழுச்சி யில் குறுக்கிடும்.

 

மனமானது தன்னுடைய அற்பக் கருத்துக்களையும் கொண்டு வரும்; அவை அக எழுச்சியுடன் கலக்கும் அல்லது எல்லாவிதமான மனதின் யோசனைகளையும் எழுப்பிக் கொண்டு அக எழுச்சியை முற்றிலுமாக நிறுத்தி விடும். ஆகவே, மனதின் சாதாரண தாழ்ந்த இயக்கம் இல்லாதபோதுதான் அக எழுச்சிகள் அல்லது செயல் அதிக வேகமாகவும், எளிதாகவும் வெளிப்பட முடியும்.

 

அதே போல் மனம் மெளனமடைந்த நிலையில்தான் உள்ளே இருந்தோ, மேலே இருந்தோ, சைத்திய புருஷனில் இருந்தோ, உயர் உணர்வில் இருந்தோ வருவதும் மிக எளிதாக இருக்கும்.

 

மனதை கண்டதை எல்லாம் தேடவும், அமைதி குலையவும் விடாமல் கட்டுப்படுத்தி, சாந்தியும், ஆற்றலும் வேலை செய்ய விடுவது ஒன்றே எப்பொழுதும் நாம் செய்ய வேண்டிய வேலை ஆகும். மனமானது விஷயங்களுக்கு கொடுக்கும் முக்கியத்துவம் எல்லாம் அஞ்ஞானத்தின் கட்டுமானங்கள் ஆகும்.

 

சைத்திய புருஷன் முன்னே வரும் போது நீ உண்மையான ஞானத்தைப் பெற முடியும். ஏனெனில் சைத்திய புருஷன் எல்லாவற்றையும் அறியும் திறன் கொண்டது ஆகும்.

 

முதலில் உனது உணர்வு வளர்ச்சி அடைய வேண்டும். முதலில் உண்மையான கருத்துகளுடன் பிழைகளும் இருக்கும். ஆனால், உணர்வு போதிய வளர்ச்சி அடைந்து, அன்னையின் சக்தியும் ஞானமும் நேரடியாக வேலை  செய்யும் போது நடக்கும் விஷயங்கள் மேலும் மேலும் அதிகளவு சரியாக இருக்கும்.

 

சாந்தியும், சக்தியும் தூல உணர்வை நேரடியாகவும், முழுமையாக வும் தம் வசப்படுத்தும்போது இந்த நிலை மாறும். உணர்வானது அதிக நிச்சயமாகவும், ஒரு உயர்ந்த ஒளியுடனும் வளர்ச்சி அடையும்.

 

இந்த மனதைக் கையாள இரண்டு வழிகள்தான் உள்ளன. அவை-

 

1. அதை அடக்கி ஆளவோ, உள்ளே அடக்கி வைக்கவோ, அதனுடன் போராடவோ முயலாமல் அதில் இருந்து விலகி பின்னால்  இருக்க வேண்டும். அதை நன்றாக கவனிக்க வேண்டும். அது என்னவென்று பார்க்க வேண்டும்.

 

ஆனால், அதன் எண்ணங்களை பின் பற்றிச் செல்வதோ, அது நாடும் பொருள்களுடன் ஓடவோ கூடாது. அமைதியாக மனதின் பின் நின்று அவற்றில் இருந்து பிரிந்து இருக்க வேண்டும்.      

 

2. இவ்வாறு பிரிந்து இருக்கும் நிலையில் அமைதியும், ஒரு முனைப்பும் பயில வேண்டும். அமைதிப் பழக்கம் தூல மனதை பிடித்துக் கொண்டு இந்த சிறு சிறு செயல்பாடுகள் இருந்த இடத்தில் முழுமையாக அது வர வேண்டும். இதற்கு அதிக நாள் பிடிக்கும் என்று சொல்லத் தேவை இல்லை; தொடர்ந்த பயிற்சியின் மூலம்தான் அது வர முடியும்.

 

வேலை செய்யும் போது நீ செய்ய வேண்டியது இதுதான் -   சக்தியானது உன்னை முழுமையாகப் பயன்படுத்துமாறு ஆர்வமுற வேண்டும். மேலும் வேலை செய்யும் பொழுது உள்ளுக்குள் அன்னையுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். சொந்த புகழையோ, பிறருடைய போற்றுதலையோ, தூற்றுதலையோ பற்றிக் கவலைப் படாமல் இறை அழகை வெளிப்படுத்தும் ஒரு கருவியாக இருப்பதையே உன்னுடைய இலட்சியமாகக் கொண்டு இருக்க வேண்டும்.                       பகவான் ஸ்ரீஅரவிந்தர்.