பிரார்த்தனை.                

 

மழை, மழை, மழை,

மழை எங்களுக்கு வேண்டும்.        

மழை, மழை, மழை,

மழை வேண்டுமென்று நாங்கள் வேண்டுகிறோம். 

 

மழை, மழை, மழை,

மழை எங்களுக்கு தேவை          

மழை, மழை, மழை,

                          மழைக்காக நாங்கள் பிரார்த்திக்கிறோம்.                ஸ்ரீஅன்னை.

 

பொறாமை, சுயநல அதிருப்தி, தன்னுடைய மரியாதைக்கு பங்கம் ஏற்பட்டு விட்டது என்ற எண்ணம் ஆகியவை ஒருவனை இறைவனின் பாதுகாப்பில் இருந்து வெளியே இழுத்து வந்து, உணர்வின் கதவுகளை பகைத் தாக்குதல்களுக்குத் திறக்கின்றன. இந்தத் தவறான இயக்கங்கள் நம்மிடத்தில் தோன்ற இடம் அளிக்காமல் இருந்தால்தான் பகைச் செல்வாக்கையும், அதன் நாசகரமான விளைவுகளையும் ஒழிக்க முடியும்.

                                                                    ஸ்ரீஅன்னை.

 

அதிமனமும், இருப்புநிலைகளும் - ஸ்ரீஅரவிந்தர்.

 

"அதிமனம் என்பது கீழ் இயல்பிற்கும், சச்சிதானந்த தளத்திற்கும் இடையில் உள்ளது. அது இறைவனால் உருவாக்கப்பட்ட மெய்மையை உள்ளடக்கியது. மெய்மையின் உருவாக்கத்திற்கு அவசியமானது. மனதின் மூலமாகவும் ஒருவர் சச்சிதானந்த நிலையைக் காண முடியும். வாழ்க்கை, உடல் இவற்றின் மூலமகவும், இது சாத்தியமே. அது கீழியல்பினால் உதவப்படுகிறது. இவ்வியல்பை மாற்றுவது இல்லை. அதிமனம் மாத்திரமே கீழியல்பை மாற்ற முடியும்.

 

ஆன்மீகமும், அதிமனமும் ஒன்றல்ல. உயர் மனத்திலிருந்து மேல் மனம் வரை பரவி உள்ள ஆன்மிக தளங்களைப் பழைய யோக சாதானைகள் மூலம் அடைந்து விட முடியும். அதிமனம் அனைத்தும் கடந்த ஆற்றல் மிகுந்த மெய் உணர்வு நிலை ஆகும். இன்னமும் அது இங்கு தோன்றவில்லை. மேலிருந்து அதைக் கீழ் இறக்கிக் கொண்டு வர வேண்டும்.

 

அதிமனமும் மேல்மனமும்

 

பகவான் ஸ்ரீஅரவிந்தரின் திருப்பணி தன்னிகரற்ற சிறப்பு வாய்ந்தது ஆகும். அது இப்புவியைத் திரு உரு மாற்றம் அடையச் செய்வது ஆகும்.

 

மனத்திற்கு மேல் உணர்வுள்ள ஜீவ தளங்கள் பல உள்ளன. அவற்றுள், பகவானால் அதிமனம் என்று அழைக்கப்பட்ட உலகம்தான் உண்மையில் தெய்வீக உலகம் ஆகும். அது மெய்மையின் உலகம் ஆகும். ஆனால் அந்த அதிமன உலகத்திற்கும், நம் உலகத்திற்கும் இடையே பகவாநால் மேல் மனம் என்று அழைக்கப்பட்ட உலகம் உள்ளது. ஆது விசுவ தேவர்களின் உலகம் ஆகும்.

 

இதுவரை மேல்மனம் தான் நம் உலகை ஆண்டு வந்து இருக்கிறது. மனிதன் தனது ஒளி பெற்ற உணர்வில் எய்த முடிந்த மிக உயரிய நிலை இந்த மேல் மனம்தான். ஆகவே இதுதான் பரம தெய்வீக நிலை என்று கருதப்பட்டது. இதனை அடைந்தவர்கள், மெய்யான ஆத்மனை அடைந்து விட்டதாகவே சிறிதளவும் சந்தேகம் இல்லாமல் நம்பினார்கள்.

 

ஏனென்றால், சாதாரண மனித உணர்வுக்கு மேல் மனத்தின் மகிமைகள் யாவும் மிகச் சிறந்தவையாகத் தெரிகின்றன. இதனால் பிரமித்துப் போகும் உணர்வு, இதுவே இறுதிச் சிகரமாகிய மெய்மை ஆகும் என்று நம்புகிறது.

 

ஆனால் உண்மை என்னவென்றால், மேல் மனம் மெய்யான தெய்வீக உலகிற்கு மிகவும் கீழே உள்ளது. அது மெய்மையின், மெய்யான அதிகாரப்பூர்வமான உறைவிடம் அல்ல; அது வடிவமைக்கும் சக்திகளின் இருப்பிடம் ஆகும். படைப்புத் திறன் கொண்ட தேவர்கள், சக்திகள் இவற்றின் தளம் ஆகும். வரலாற்றின் தொடக்கத்தில் இருந்தே மனிதர்கள் அவற்றை வழிபட்டு வந்து இருக்கிறார்கள்.

 

இவ்வாறு மேல்மனத்தை அதிமனம் என்று மனிதர்கள் தவறாகப் புரிந்து கொண்டு வந்து இருக்கிறார்கள். இதனால் தான் மெய்யான இறைவன் இதுவரை வெளிப் பட்டு  இந்தப் புவி இயற்கையைத் திரு உரு மாற்றம் அடையச் செய்யவில்லை. விசுவ தேவர்கள் முற்றிலும் மெய் உணர்வில் வாழ்வது இல்லை. அவர்கள் அதனுடன் தொடர்பு கொண்டு இருக்கிறார்கள். அதன் மகிமைகளில் ஏதாவது ஒரு அம்சத்திற்கு அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் பிரதிநிதியாக இருக்கிறார்கள்.

 

இந்த உலக வரலாற்றில் அதிமனம் செயல்பட்டுள்ளது என்பது உண்மைதான். ஆனால் அது மேல் மனத்தின் வாயிலாகவே எப்பொதும் செயல்பட்டு வந்து உள்ளது. அதிமன உணர்வும், சக்தியும் நேரடியாக இறங்குவதால் மட்டுமே இந்த வாழ்வு ஆத்மனின் முறைகளுக்கு ஏற்ப புதிதாக உருவமைக்கப்பட முடியும்.

 

நமது உறைவிடமாகிய மனம், பிராணன், சடப் பொருள் அகியவை அடங்கிய முன்று உலகத்தின் தொடக்கம் மேல் மனம் ஆகும். மேல்மனத்தில் வாய்ப்புகள் இருப்பதால் ஆத்மனின் உள்ளார்ந்த, மெய்மை தவறாத முறையில் இயல்பாக செயல்படுவதற்கு பதிலாக, இப்படி வாய்ப்புகளின் கலவையாக செயல்பட்டு அறியாமையும், உருக்குலைவும் உண்டாகின்றன.

 

இதனால் மேல் மனம் அறியாமையின் களம் என்று கருதக் கூடாது. மேல் உலகத்துக்கும், கீழ் உலகத்துக்கும் இடையேயான எல்லைக் கோடாக மேல்மனம் அமைந்துள்ளது. எனவே, வாய்ப்புகள் முற்றிலும் பிரிவுபடா விட்டாலும் அவை தனித் தனியாகச் செயல்படுகின்றன. அனேகமாக இந்த இயக்கம் பொருட்களின் மெய்மையில் இருந்து மாறுபடுவதாகவே இருக்கும்.

 

ஆகவே, மனித இயல்பை, தெய்வீக இயல்பாக மாற்றும் சக்தி மேல் மனத்துக்குக் கிடையாது.; இருக்க முடியாது. அதிமனம் ஒன்றுதான் இதைத் திறம்பட நிறை வேற்றக் கூடிய சக்தி ஆகும். மேல்மன மகிமைகள் பரம மெய்மை அல்ல. மனத்துக்கும், மெய்யான தெய்வீகத்துக்கும் நடுவில் உள்ள இடைநிலைதான் மேல் மனம் என்பது நமக்குத் தெரியும். வாழ்க்கையை ஆன்மீகப்படுத்துவதற்குக் கடந்த காலத்தில் செய்யப்பட்ட முயற்சிகளுக்கும், நமது யோகத்திற்கும் இடையேயான வேறுபாடு இதுதான்.

ஸ்ரீஅன்னை. பக்- 32. அகில இந்திய இதழ்-மே 2016.

 

சிந்தனைப் பொறிகள்.

 

வெற்றிகரமான, மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் என்றால் அதற்கு  நேர்மை, பணிவு, விடா முயற்சி மற்றும் முன்னேற்றம் அடைய வெண்டும் என்ற தணியாத தாகம் ஆகியவை வேண்டும். அனைத்திற்கும் மேலாக முன்னேற்றத்திற் கான சாத்தியக் கூறுகள் எல்லையற்றன என்னும் திடநம்பிக்கை இருக்க வெண்டும். முன்னேற்றம்தான் இளமை ஆகும். இவ்வாறு இருந்தால் ஒருவன் தனது நூறாவது வயதிலும் கூட இளமையோடு இருக்க முடியும்.      ஸ்ரீஅன்னை.

 

மனிதனின் இயல்பு அவன் பிறக்கும் போதே பிறவிக் குணமாக அமைந்து விடுகிறது, அதனை மாற்றுவது இயலாது என்ற நம்பிக்கை காணப்படுகிறது. பிறவிக் குணத்தை மாற்ற முடியாது என்ற நம்பிகையை அடியோடு மாற்ற வேண்டுமானால், அதற்கு தனது அடியுணர்வு முழுவதையும் அடக்கி ஆளும் பெரும் திறன் ஒருவனுக்கு இருக்க வேண்டும்.

 

பொதுவாக இந்த்ப் பிறவி குணம் மனிதனுகுத் தன் மூதாதையர்கள் முலமாக வந்த பன்பு என்றே கருதப்படுகிறது. ஒருவன் பிறந்து வளரும் சூழலும் இதற்குக் காரணம் என்ற கருத்தும் நிலவுகிறது. எனவே இதனை மாற்றுவது கடினம் என்னும் எண்ணமே மேலோங்கி நிற்கிறது. ஆனால் இது சாதிக்க இயலாத காரியம் அன்று.

 

நல்ல தெளிவான பார்வை கொண்ட நியமத்தின் (பயிற்சி முறைகள்) மூலம் மனித இயல்பை உருமாற்றுவது சாத்தியம் ஆகும். எத்தனை முறை தோல்வி ஏற்பட்டாலும் விடாமுயற்சியுடன் தீவிரமாக முயன்றால் இத்தகைய மாற்றம் இறுதியில் கை கூடும். இதற்கு தன் இயல்பை நன்கு ஊன்றி கவனித்து சுய ஆய்வு செய்து கொள்வது இன்றியமையாதது.                               ஸ்ரீஅன்னை.