பிரார்த்தனை.                

 

மழை, மழை, மழை,

மழை எங்களுக்கு வேண்டும்.        

மழை, மழை, மழை,

மழை வேண்டுமென்று நாங்கள் வேண்டுகிறோம். 

 

மழை, மழை, மழை,

    மழை எங்களுக்கு தேவை          

மழை, மழை, மழை,

                    மழைக்காக நாங்கள் பிரார்த்திக்கிறோம்.                    ஸ்ரீஅன்னை.

 

 

பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தரின் சின்னம் - விளக்கம்.

 

இந்தச் சின்னத்தின் கீழ் நோக்கி வரும் முக்கோணம் சச்சிதானந்தத்தைக் குறிக்கிறது.

 

மேல் நோக்கி இருக்கும் முக்கோணம் உயிர், ஒளி, அன்பு என்ற உருவத்தில் ஜடமானது சச்சிதானந்தத்தை நோக்கி வெளியிடும் ஆர்வத்தைக் குறிக்கின்றது.

 

இந்த இரண்டும் சந்திக்கும் இடத்தில் உள்ள சதுரத்தின் மையத்தில் ஒரு தாமரை உள்ளது. அது இறைவனின் அவதாரம் செய்வதைக் குறிக்கிறது.

 

சதுரத்தின் உள்ளே காணப்படும் தண்ணீர் படைப்பையும், அதன் பல்வேறு அம்சங்களையும் குறிப்பிடுகின்றது.

 

ஸ்ரீ அன்னையின் சின்னம் - விளக்கம்.

 

இந்தச் சின்னத்தின் நடு மையத்தில் உள்ள வட்டமானது இறை ஜீவியத்தைக் குறிக்கிறது.

 

அதனைச் சுற்றி அமைந்துள்ள நான்கு இதழ்களும்  ஸ்ரீ அன்னையின் மகேஸ்வரி, மகாகாளி, மகாலட்சுமி மகாசரஸ்வதி எனப்படும் நான்கு அம்சம்களைக் குறிக்கின்றது.

 

வட்டத்தின் வெளிப்புறத்தில் அமைந்துள்ள பன்னிரண்டு இதழ்களும்        ஸ்ரீஅன்னை தன்னுடைய இறை பணிக்காக பயன்படுத்தும் பன்னிரண்டு சக்திகளை - குணங்களைக் - குறிக்கிறது.

 

அவை உண்மை, பணிவு, நன்றி உணர்வு, விடா முயற்சி, இறை ஆர்வம், ஏற்புத் திறன், முன்னேற்றம், தைரியம், நற்பண்பு, பெருந்தன்மை, சமநிலை, சாந்தி முதலான குணங்கள் ஆகும்.

 

ஸ்ரீ அன்னையின் பிளஸ்ஸிங் பாக்கெட்.

 

இந்த காகிதப்  பொட்டலங்களுக்குள் சில பூவிதழ்கள் இருக்கின்றன. அவை என்னால் சக்தி ஊட்டப்பட்டவைகள் ஆகும். நீ அவற்றை உன் உடலோடு வைத்துக் கொண்டால், எப்போதும் என்னுடன் தொடர்பு கொண்டு இருப்பாய். ஆகவே எதைப் பற்றியாவது நீ உன்னுள்ளே என்னைக் கேட்டால் - நம் தொடர்பை உறுதி படுத்திக் கொள்ளவும் - பதில் பெறவும் முடியும்.

 

ஒருவனுக்கு உள்ளச் சோர்வு, தளர்ச்சி உண்டாகும் போது இந்த பிளஸ்ஸிங் பாக்கெட்டை தனது சட்டைப் பையில் வைத்துக் கொண்டு அதில் உள்ள எனது மற்றும் பகவானின் படத்தைப் பார்க்கட்டும்; அப்போது வேண்டிய பலனைப்  பெறுவான். வைகறை-1996-1.

 

Sincerity is the key of the Divine doors - Mother.

 

அறிவை நம்பாதே, ஆன்மாவை நம்பு. நாம் செய்யும் காரியங்களை ஆர்வத்துடன் செய்ய வேண்டும். இந்த வாழ்க்கை அனுபவிப்பதற்காக மட்டும் அல்ல.

 

தெய்வத்தை மட்டுமே முழுமையாக நம்பி இருக்கும் மனநிலையே தூய்மை ஆகும்.

 

மலர்களை முகர்வது உடலுக்கு சக்தியைத் தரும். அமைதியே திறமைக்கு அடையாளம் ஆகும். வெறுப்பு கவர்ச்சிக்கு ஆடையாளம் ஆகும்.

தொடர்ந்த சமர்ப்பணம் நிரந்தரமான செல்வமாகும். மனதின் சந்தேகத்தை வெளி  நிகழ்ச்சிகள் வலுவாக்கும். பாசம் பவித்திரமானால் அதை வெல்லும் சக்தி இவ்வுலகில் இல்லை.

 

உற்சாகமும், நன்றி உணர்வும் ஆன்மீக உணர்ச்சிகளாகும். அவை அகந்தையில் இருந்து நமது ஆன்மா விடுதலை பெற உதவி செய்யும். ஆன்மீக விழிப்பு ஏற்பட்டதும் இதுவரை நம்மிடத்தில் இல்லாத திறமைகள் வெளிப்படும்.

 

ஆன்ம விழிப்பு ஏற்பட்ட பின் பிரச்சனை என்று எதுவும் இருக்காது. மனம் தாராளமாக இருந்தால் கவலை யாரையும் அணுகாது.

நம்மிடம் இருப்பது அதிகமானால் தாராள மனப்பான்மை குறையும். கஷ்டத்தை வலியுறுத்தினால் (திரும்பத் திரும்ப அதைப் பற்றி பேசுவது, நினைப்பது என்றிருந்தால்) அது மேலும் மேலும் வளரும்.

 

மனிதனுக்கு இறைவன் கொடுத்துள்ள அரிய பரிசான சைத்திய புருஷன் தெய்வங்களுக்கு இல்லை. தீயசக்திகளால் தொட முடியாத பகுதி சைத்திய புருஷன் மட்டுமே.

அதிர்ஷ்டம் என்று எதுவும் இல்லை. தான் அறியாத காரணங்களால் நிகழ்பவனவற்றைத்தான் மனிதன் அதிர்ஷ்டம் என்று நினைக்கிறான்.

 

தன்னால் மாற்றக் கூடிய குறைகளை மட்டுமே மனிதனுக்கு வாழ்வு உணர்த்துகிறது. கர்வம் விபத்தை வரவழைக்கிறது.

 

உள்ளே ஒன்று வைத்து, வெளியே ஒன்று பேசுவதுதான் திருஉரு மாற்றத்திற்கு பெரும் தடை ஆகும். "உண்மை" அபூர்வமான ஒரு குணமாக இருப்பதால், நாம் அதற்கு தலை வணங்க வேண்டும்.

உனது மேஜை டிராயரில் உள்ள பொருட்களை ஒழுங்காக அடுக்கி வைத்தால் உனது அறிவுக்கு தெளிவு உண்டாகும்; குழப்பம் நீங்கும்.

 

உனது மனதை அரிக்கும் எண்ணத்தை ஒரு பேப்பரில் எழூதி கிழித்து எறிந்து விட்டால் அது விலகிப் போய் விடும். ஆசையின் ஆரம்பம் அன்பே ஆகும்.

 

சுயநலத்தால்தான் பொறாமை உற்பத்தி ஆகிறது. பகுத்தறிவானது தவறுகளை விலக்க உதவி செய்யும்; ஆனால் அது சக்தி உடையது அல்ல.