பிரார்த்தனை.                

 

மழை, மழை, மழை,

மழை எங்களுக்கு வேண்டும்.        

மழை, மழை, மழை,

மழை வேண்டுமென்று நாங்கள் வேண்டுகிறோம். 

 

மழை, மழை, மழை,

    மழை எங்களுக்கு தேவை          

மழை, மழை, மழை,

                    மழைக்காக நாங்கள் பிரார்த்திக்கிறோம்.                ஸ்ரீஅன்னை.

 

கடவுளை வஞ்சித்தல்.

உனது உள்ளத்தை கடவுளுக்கு ஒரு முறை திறந்து விட்டு கடவுளது சக்தியும் உன்னுள்ளே இறங்கி வர ஆரம்பித்த பிறகு, நீ உனது பழைய தூண்டுதல்களை யும் உடன் வைத்துக் கொண்டு அவற்றை வளர்க்க விரும்பினால் தொந்தரவு களுக்கும், கஷ்டங்களுக்கும், அபாயங்களுக்கும் நீயே வழிதேடிக் கொள்ளுவாய். ஆகவே நீ விழிப்புடன் இருந்து உனது ஆசைகளைத் திருப்தி செய்வதற்காக கடவுளை ஒரு மறைப்பாக உபயோகித்துக் கொள்ளாதபடி பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

 

ஆயினும் தங்களைத் தாங்களே ஆச்சாரியர்கள் என்று அழைத்துக் கொள்ளும் பலர் அதைத்தான் செய்கிறார்கள். நீ நேரான பாதையில் இருந்து விலகும் போது, உனக்கு அதிக சக்தி இல்லாமலும், ஞானம் குறைவாகவும் இருக்குமானால் நீ ஒரு வகையான சில ஜீவர்களின் கையில் சிக்கி அவர்களது இஷ்டப்படி ஆடும் கருவியாகி இறுதியில் அவர்களால் விழுங்கப்படுவாய்.

 

யோக மார்க்கத்தில் வேஷம் போட முயலுவது ஆபத்தானதாகும். நீ கடவுளை ஏமாற்ற முடியாது. 'நான் உன்னுடன் ஐக்கியப்பட விரும்புகிறேன்' என்று உதட்டில் சொல்லிக் கொண்டு, உள்ளுக்குள் 'எனக்கு எல்லா சக்திகளும், போகங்களும் வேண்டும்' என விரும்பிக் கொண்டும் கடவுளிடம் செல்கிறாயா? ஜாக்கிரதை, நீ நேராக மலை உச்சியின் ஓரத்தை நோக்கிச் செல்கிறாய்...

 

ஆயினும் இந்தப் பேராபத்தைத் தவிர்ப்பது வெகு சுலபமான காரியம் ஆகும். நீ குழந்தையைப் போல் ஆகி விடு. அன்னையிடம் உன்னை ஒப்படைத்து விடு. அவள் உன்னை எடுத்துக் கொள்ளட்டும் பிறகு உனக்கு அபாயமே கிடையாது.

                                              பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர்.

நோயை வெல்லும் வழி.

''வெற்றி பெறுவதற்கான இச்சா சக்தியை உன்னுள் விழித்து எழச் செய்ய வேண்டும். மனதில் மட்டுமல்லாமல் உடலின் அணுக்களிலும் இச்சா சக்தி விழித்து எழ வேண்டும். அவ்வாறில்லாமல் நீ எதையும் செய்ய முடியாது. உதாரணமாக நீ நூறு விதமான மருந்துகளை உட்கொள்ளலாம், ஆனால் நோயை வெல்ல வேண்டும் எனும் இச்சா சக்தி உன்னிடம் இல்லாமல் போனால் அம் மருந்துகள் எதுவும் உனது நோயை குணமாக்காது.

 

உன்னைப் பிடித்து இருக்கும் பகைச் சக்தியை நான் அழித்து விடலாம். நான் இந்த வேலையை ஆயிரம் முறை கூட செய்யலாம். ஆனால் ஒவ்வொரு தடவை வெற்றிடம் உருவாகும் போதெல்லாம் உன்னுள்ளே பாயக் காத்து இருக்கும் எத்தனையோ கெட்ட சக்திகளுள் ஒன்று உள்ளே வந்து அதை நிரப்பி விடும். அதனால்தான் வெற்றி பெறுவ தற்கான இச்சா சக்தியை உன்னுள் விழித்து எழச் செய்'' என்று வலியுறுத்துகிறேன்.

                                                            ஸ்ரீஅன்னை.

காம விருப்பம் ஓர் அபாயம்.

யோக சாதனையில் ஈடுபடும் போது ஏற்படும் அபாயங்களில் காம விருப்பமும் ஒன்று ஆகும். யோகம் செய்யும் போது அது நம்மைப் பரிசுத்தம் செய்கிறது. அச்சமயம் நம்முள் பதுங்கிக் கிடக்கும் வேகங்களையும்(impulses) இச்சைகளையும் வெட்ட  வெளிச்சமாக்கி மேலே எறிகின்றது. ஆகவே நீ விஷயங்களை ஒளிக்காமலும், ஒதுக்கி வைக்காமலும் இருக்க கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். நீ அவற்றுக்கு நேராய் நின்று, வென்று, அவைகளுக்குப் புது உருவம் தர வேண்டும்.

 

யோகத்தினால் கிடைக்கும் முதல் பலன் என்னவென்றால் நம் மனத்தின் ஆதிக்கம் தளர்ந்து போய் விடுகிறது. அதனால் உள்ளே உறங்கிக் கிடக்கும் ஆசைகள் எல்லாம் திடீரென விடுதலை அடைந்து குப்பென்று கிளம்பி ஆதாரத்த்தை ஆக்கிரமிக்கின்றன. நம் மனம் ஆதிக்கம் செய்து வந்த இடத்தில் தெய்வத்தின் ஆட்சி நிறுவப்படாத வரையில் ஒரு இடைவெளி ஏற்படுகின்றது. அச்சமயத்தில்தான் உனது நேர்மையும், சரணமும் சோதனைக்கு ஆட்படும்.

 

காம விருப்பங்களைப் போன்ற வேகங்களின் பலமானது, சாதாரணமாக மக்கள் அவற்றின் மேல் அதிகமாகக் கவனம் செலுத்துவதில் இருந்தே வருகின்றது. மனிதர்கள் அவைகளை மிகவும் அழுத்தமாக மறுத்து பலவந்தமாகக் கட்டுப்படுத்தி உள்ளே  அமுக்கி விட முயற்சி செய்கின்றனர்.

 

ஆனால் ஒன்றை நினைத்துக் கொண்டே"எனக்கு அது வேண்டாம், எனக்கு அது வேண்டாம்" என்று சொல்லிக் கொண்டே போனால் நீ அதற்கு பந்தப்பட்டு விடுகிறாய். நீ செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால், நீ அதனை உன்னிடம் இருந்து விலக்கி அதனுடன் எவ்விதமான ஒட்டும், உறவும் வைத்துக் கொள்வதை நிறுத்தி விட்டு, கூடுமான வரையில் கவனிக்காமலே இருந்து விட வேண்டும். ஒரு வேளை நீ அதை நினைக்க நேரிட்டாலும் அசட்டையாகவும், கவலையில்லாமலும் இருந்து விடவேண்டும்.

 

யோகத்தின் பலனாக மேலே கிளம்பி வரும் வேகங்களும், விருப்பங்களும் உனக்கு அன்னியமானவையாகவும், புற உலகைச் சார்ந்தவையாகவும் இருப்பது போலக் கருதி நாம் அவற்றை பற்றற்ற நோக்குடனும், அமைதியுடனும் எதிர் கொள்ள வேண்டும். கடவுள் அவற்றை எடுத்துக் கொண்டு உருமாறுதல் செய்யும் பொருட்டு நீ அவற்றை கடவுளுக்கே  அர்ப்பணம் செய்து விட வேண்டும்.

 

(கீழான காம ஆசையில் இருந்து தோன்றுகின்ற மிகவும் அருவருப்பு உண்டாக்கும் சிறிய உயிர் வடிவங்களும் நிறைய இருக்கின்றன. இந்த ஆசையானது (அதற்கு இசைவான உயிர் வடிவங்களுடன்) மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் சிதைக்கப்படா விட்டால், இவ்வுயிர் வடிவங்கள் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கும். அதிக கூருணர்வு உடையவர்களின் சூழலில் தங்கி அவர்களைத் தூண்டும்.

 

காமச் செயலின் போது வெளியிடப்படும் பிராண சக்திகளை இவை உணவாகக் கொள்கின்றன. அந்த உணவு நிறைய கிடைக்க வேண்டும் என்பதே அவற்றின் ஒரே ஆசை என்று உறுதியாகச் சொல்லலாம். காமத்தை மனித உணர்வில் இருந்து ஒழித்து விட்டால் அதிகார அசை, பணத்தாசை இவற்றில் பெரும் பகுதி தானாகவே மறைந்து விடும். அகில இந்திய இதழ், மார்ச்-2017.)

                      

நாம் ஏழை என்று ஒருவரைச் சொல்லுகிறோம், 'ஏழை' என்பதன் உண்மையான பொருளென்ன?

 

 சிறந்த குணங்கள், சக்தி, வலிமை, தாராள மனப்பான்மை முதலியன இல்லாத மனிதனே 'ஏழை' எனப்படுவான். அவன் துயரம் மிகுந்தவனாகவும், மகிழ்ச்சி அற்றவனாகவும் இருப்பான். மேலும் ஒருவனிடம் தாராள மனப்பான்மை இல்லாத போதுதான் அவன் மகிழ்ச்சி இன்றி இருப்பான். ஒருவனிடம் கணக்குப் பாராமால் கொடுக்கின்ற தாராள மனப்பான்மை நிறைந்து இருந்தால் அவன் ஒருபோதும் மகிழ்ச்சி அற்றவனாக இருக்க மாட்டான்.

 

எப்பொழுதும் தங்களைப் பற்றியே நினைத்துக் கொண்டு இருப்பவர்கள் எல்லாம் சுயநலம் மிக்கவர்களாகவே இருப்பார்கள். அவர்கள் விஷயங்களையும், உலகையும் தங்கள் நோக்கிலேயே, தங்களையே அளவு கோலாகக் கொண்டு பார்ப்பார்கள். இப்படிப் பட்டவர்கள்தான் மகிழ்ச்சி இன்றி இருப்பார்கள். தாராள மனப்பான்மையுடன் தனக்கென வாழாமல் பிறர்க்கென வாழ்பவர்கள் ஒருபோதும் மகிழ்ச்சி இன்றி இருக்க மாட்டார்கள். ஆம், ஒருபோதும் இருக்க மாட்டார்கள்.

 

எல்லாவற்றையும் தனக்கு எடுத்துக் கொள்ள நினைப்பவனே மகிழ்ச்சி இன்றி இருப்பான். பிறருக்காக வாழ்பவன் ஒருநாளும் மகிழ்ச்சி இன்றி இருக்க மாட்டான். 

 

புத்தகங்கள்.

நீ தாழ்ந்த உணர்வுள்ள புத்தகங்களைப் படித்தால் அவை உனது அஞ்ஞானத்தை வளர்த்து, அவசேதனத்தை வலுவூட்டி மேல் நோக்கி எழும் உனது ஆர்வத்தை தடை செய்யும். ஒவ்வொரு புத்தகமும் அதில் அடங்கி உள்ள விஷயங்களால் ஆன ஆற்றல்  உள்ள ஒரு சிறிய பேட்டரி போல் உள்ளது. ஆன்மீக புத்தகங்கள் திரட்டி குவிக்கப் பட்ட ஆன்ம சக்தி நிரம்பியவை ஆகும்.