பிரார்த்தனை.                

 

மழை, மழை, மழை,

மழை எங்களுக்கு வேண்டும்.        

மழை, மழை, மழை,

மழை வேண்டுமென்று நாங்கள் வேண்டுகிறோம் 

மழை, மழை, மழை,

மழை எங்களுக்கு தேவை          

மழை, மழை, மழை,

மழைக்காக நாங்கள் பிரார்த்திக்கிறோம்.                   ஸ்ரீஅன்னை.                            

மகோன்னதமான அன்னையே!

 

உனக்கு எவ்வளவு பொறுமை இருக்க வேண்டும்; எங்களது எண்ணற்ற பிழைகளைத் திருத்துகிறாய். தமக்கு அதிக ஞானம் இருப்பதாக நினைத்து மயங்கி வழி தவறிச் சென்று கொண்டு இருக்கும் மனிதனின் நிச்சயமற்ற முன்னேற்றத்தை வேகப்படுத்தி, சரியான பாதையை அவனுக்குக் காட்டி அதன் வழியே தடுமாறாமல் உறுதியாக நடந்து செல்வதற்கு வேண்டிய பலத்தையும் கொடுக்கிறாய்.

 

ஒவ்வொரு முறையும் உனது உணர்வு மிக்க இச்சா சக்தி வெளிப்பட முயலும் போதும் அனேகமாக மனிதன் எப்பொழுதும் 'உன்னை விஷயம் ஏதும் தெரியாத விநோதமான அறிவுரை சொல்பவள் என்று எண்னி தூரமாகத் தள்ளி விடுகிறான். கொள்கை அளவில் பரஸ்பரம் பற்று இல்லாத, நிச்சயம் இல்லாத முறையில் உன்னை அன்பு செய்ய அவனுக்கு விருப்பம் இருக்கிறது. ஆனால், கர்வம் கொண்ட அவனது மனம் உன்னை நம்பி, வழிகாட்டும் பொறுப்பை உன்னிடம் ஒப்படைக்க மறுக்கிறது. உன்னால் வழிகாட்டப்பட்டு முன்னேறுவதை விட தானாக அலைந்து திரிவதையே அது விரும்புகின்றது.

 

தாயே, என்றும் சலிப்படையாத தயவுடன் புன்முறுவலித்து நீ இவற்றுக்கு பதில் சொல்கிறாய். ''மனிதனை கர்வம் கொள்ள வைக்கிற, தவறு செய்யத் தூண்டுகிற இதே அறிவுத் திறன்தான் பின்னாளில் ஒளிபெற்று தூய்மை அடைந்த போது அவனை பிரபஞ்ச இயற்கைக்கும் அப்பால் கொண்டு சென்று சிருஷ்டிகளுக்கெல்லாம் அப்பால் இருப்பவனும், நம் எல்லோருடைய தலைவனு மான அந்த மகாப் பிரபுவுடன் உணர்வுள்ள, நேரடியான தொடர்பு கொள்ள வழி நடத்திச் செல்லுகிறது.

 

முன்னர் பிரிவு செய்த இந்த அறிவே, முழுப் பிரபஞ்சத்தினால் அவனது முன்னேற்றம் தடைபடவும், தாமதப்பட்டு விடாமலும் காத்து, அவன் ஏறிச் செல்ல வேண்டிய சிகரங்களை வேகமாக ஏறிட உதவி செய்கின்றது. பிரபஞ்சம் மிகப் பெரியதாகவும், நாலாவிதமாகவும், மிகவும் சிக்கல் நிரம்பியதாகவும் இருப்பதால் அவ்வளவு வேகமாக யாரும் ஏறி விட முடியாது.

 

தெய்வ அன்னையே, உனது வாக்கு எப்பொழுதும் ஆறுதல் அளிக்கவும், ஆசீர்வதிக்கவும், ஒளி பெறச் செய்யவும் உதவிடுகிறது. உனது உதார குணமுடைய கையானது எல்லையற்ற ஞானத்தை மறைத்துக் கொண்டு இருக்கும் திரையின் ஒரு மடிப்பை விலக்குகிறது. பூரணமான உனது தியானத்தில் ஈடுபடுவதால் கிடைக்கும் ஒளி எவ்வளவு அமைதியாகவும், மேன்மை உடையதாகவும் , தூய்மை உடையதாகவும் இருக்கிறது.

 

ஸ்ரீஅன்னை.

17 நவம்பர் 1914, தியானமும் பிரார்த்தனையும்.

 

 

சிந்தனைப் பொறிகள்.

 

முன்னேற்றம், அதுவே நமது இலட்சியம்.

 

நம் உணர்வின் வளர்ச்சியை நமது வாழ்வின் இலட்சியமாகக் கொண்டால் எல்லாவிதமான கஷ்டங்களும் அவற்றிற்கான தீர்வை கண்டு கொள்ள முடியும்.

 

நேர்மை, பணிவு, விடாமுயற்சி முன்னேற்றத்திற்கான தணிக்க முடியாத ஆர்வம் ஆகியவை மகிழ்ச்சியும், பயனும் உள்ள வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாதவைகள் ஆகும். முன்னேற்றம் என்பது தான் இளமை எனப்படும். நூறு வயதில் கூட ஒரு மனிதன் இளமையுடன் இருக்க முடியும். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக முன்னேற்றம் அடைவதற்கு எண்ணற்ற வழிகள் உண்டு என்பதில் ஒரு மனிதனுக்கு நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும்.

 

மனித வாழ்க்கை ஒரு நீரோட்டம், ஒரு முயற்சி, எதிர்காலத்தின் வெளிப்பாடுகளையும், அறிதல்களையும் நோக்கிய ஏற்றம் மிகும் பயணம் ஆகும். நீ திருப்தியுற்று உனது ஆர்வம் நின்று விட்ட அக்கணத்திலேயே, நீ உயிரிழக்கத் துவங்குகிறாய். ஓய்வு கொள்ள விரும்புவதைவிட பெரிய ஆபத்து வேறு ஒன்றும் இல்லை.

 

நீ பயனற்றுக் கழித்த வருடங்கள் உன்னை வயோதிகன் ஆக்கு கின்றன. நீ பயனற்று கழித்த ஆண்டு ஒவ்வொன்றும் நீ முன்னேற்றம் அடையாத, உணர்வுகளில் வளர்ச்சி அடையாத முழுமையை நோக்கி அடியெடுத்து வைக்காத ஆண்டு ஆகும்.

 

உன்னை விட உயர்ந்ததும், விரிவானதுமான ஒன்றைப் பெறுவதற்கு உனது வாழ்வை அர்ப்பணம் செய்வாயானால், இனி வரும் காலங்களின் சுமையை நீ ஒரு போதும் உணர மாட்டாய்.

 

                      நிர்ச்சலனம் - மாபெரும் சக்தி.

 

(நிர்ச்சலனம் என்றால் எல்லா சூழ்நிலையிலும் சம பபாவத்துடன் அசையாமல் எல்லாவற்றையும் எதிர்கொள்கிற நிலை ஆகும்.) ஒவ்வொரு மனிதனும் நிர்ச்சலனத்தின் சக்தியைப் பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும். நிர்ச்சலனத்தில் - அதாவது மனதின் நிர்ச்சலனம், புலன்களின் நிர்ச்சலனம், உடலின் நிர்ச்சலனம் - ஆகிய இவற்றில் எல்லாம் ஒரு அபாரமான ஆற்றல் உள்ளது.

 

நீ கொஞ்சமும் அசையாமல் ஒரு சுவரைப் போல  இருக்க முடிந்தால், பிறர் உன் மீது ஏவுவது எல்லாம் உடனேயே திரும்பி அவன் மேலே சென்று விழும். அது உடனே வேலையும் செய்யும். கொலைகாரன் ஓங்கிய கத்தியைக் கூட தடுத்து நிறுத்தி விடுகின்ற சக்தி அதற்கு உள்ளது. ஆனால் ஒன்று நீ நிர்ச்சலனமாக வெளிப் பார்வைக்குத் தோன்றி உள்ளே-உனக்குள்ளே- கொதித்துக் கொண்டு இருக்கக் கூடாது. அது உண்மையிலேயே முழுமையான நிர்ச்சலனமாக இருக்க வேண்டும்.

 

இயக்கமற்ற ஆற்றல் என ஒன்று இருக்கிறது. அதாவது விளையாட்டில் உன்னைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் ஆட்டத்திற்கும், மேலே ஏறித் தாக்கும் ஆட்டத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடுதான் இயக்கமற்ற ஆற்றலுக்கும், இயக்கம் கொண்ட ஆற்றலுக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் ஆகும்.

 

இயக்கமற்ற ஆற்றலானது எதையும் தாங்கி நிற்கக் கூடியது. எதனாலும் அதை ஆட்டி வைக்க முடியாது. எதனாலும் அதைத் தொட முடியாது. எதனாலும் அதை அசைக்க முடியாது. அது அசைவற்று இருக்கும், ஆனால் அது வெல்ல முடியாதது.

 

இயக்கத்திறம் கொண்ட ஆற்றல் என்பது செயலில் இறங்கி உள்ள ஆற்றல் ஆகும். அது சில சமயங்களில் மேலே ஏறித் தாக்கும். சில சமயங்களில் அடிகளும் வாங்கும். அதாவது, உன்னுடைய இயக்கத் திறன் கொண்ட ஆற்றல் எப்பொழுதும் வெற்றி பெற வேண்டுமானால், அதற்குத் துணையாக பெரிய இயக்கமற்ற ஆற்றல் அசைக்க முடியாத ஆதாரமாக இருக்க வேண்டும்.                  ஸ்ரீஅன்னை.