+

 

 

 

                                    

                       பிரார்த்தனை.                

 

மழை, மழை, மழை,

மழை எங்களுக்கு வேண்டும்.        

மழை, மழை, மழை,

மழை வேண்டுமென்று நாங்கள் வேண்டுகிறோம் 

 

மழை, மழை, மழை,

மழை எங்களுக்கு தேவை          

மழை, மழை, மழை,

மழைக்காக நாங்கள் பிரார்த்திக்கிறோம்.                ஸ்ரீஅன்னை.                            

 

மாறுகின்ற இயல்பை உடைய இந்த உலகில் உள்ள அனைத்தும் இறைவனால் நிறைக்கப்பட வேண்டும். அத்தகைய தியாக சிந்தனையுடன் இவ்வுலகை அனுபவி. பணம் யாருடையது? அதற்காக ஆசைப்படாதே.

                                 - ஈசாவாஸ்ய உபநிஷத்தின் முதல் மந்திரம்.

 

ஒலியின் ஆற்றல்.

ஒலிக்கு இவ்வுலகில் ஆற்றல் உள்ளது.

ஒலிக்கு எப்பொழுதுமே ஆற்றல் உண்டு. மனிதர்கள் நினைப்பதை விட அதற்கு மிக அதிகமான ஆற்றல் உண்டு. அது நல்ல ஆற்றலாகவும் இருக்கலாம், தீய ஆற்றலாகவும் இருக்கலாம். அது அதிர்வுகளை உண்டாக்குகிறது. அவற்றிற்கு மறுக்க முடியாத பயன் உண்டு. இங்கு கருத்தைவிட ஒலியே முக்கியமாக வேலை செய்கிறது.   அதற்கு சொந்தமான பிரதேசத்தில்தான் கருத்துக்கு ஆற்றல் உண்டு. ஆனால் ஒலிக்கு இவ்வுலகில் ஆற்றல் உள்ளது.

 

நான் இதை முன்பே உங்களுக்கு ஒருமுறை விளக்கி இருக்கிறேன். உதாரணமாக, சிந்தித்துப் பார்க்காமல், அவற்றிற்கு எந்தவிதமான முக்கியத்துவமும் கொடுக்காமல், போகிற போக்கில் பேசப்படும் சொற்களை மிகவும் நல்ல காரியங்களை செய்யும்படி பயன்படுத்தலாம் என்று சொல்லி இருக்கிறேன்.

 

அதாவது ஏற்கனவே ''குட்டே'' (Good Day) என்று சொல்லுவதைப் பற்றி விளக்கிச் சொல்லி உள்ளேன் அல்லவா? இருமனிதர்கள் சந்தித்துக் கொள்ளும் போது குட்டே என்று சொல்லுகிறார்கள். ஆனால் மனதால் சிந்தித்துப் பார்க்காமல் இயந்திரத்தனமாக அதனைச் சொலுகிறார்கள். அப்படிச் சொல்லும்போது நீ அதில் உன்னுடைய இச்சா சக்தியைப் பிரயோகித்தால், உண்மையிலேயே அந்த நாள் அவருக்கு மிக நல்லதாக இருக்க வேண்டும் எனும் ஆர்வத்தைச் சேர்த்தால் அதிக பலன் உள்ளதாக இருக்கும்.

 

பொதுவாக ''குட்டே'' என்று சொல்லுவதற்கு என ஒரு முறை இருக்கிறது. அப்படிச் சொன்னால் அது நிச்சயமான நல்ல பலனைக் கொடுக்கும். ஒருவரை நேரில் பார்க்கும் போது வாயால் ஒன்றும் சொல்லாமல், ''இந்த நாள் அவருக்கு நல்ல நாளாக இருக்கட்டும்'' என்று மனதில் நினப்பதை விட வாயால் சொல்வது அதிக பலனைத் தரும். உன் மனதிலுள்ள இந்த நல்ல நினைப்புடன் குறிப்பிட்ட முறையில் குட்டே என்று சொன்னால் நீ அதை அதிக திண்ணியதாக, அதிக பலன்களை உண்டாக்கித் தருவதான ஒன்றாக மாற்றி விடுவாய்.

 

சாபம் இடுதலும், கோபத்தில் தீய சொற்களைச் சொல்லும் விஷயமும் இது போல அதற்கேற்ற பலன்களைக் கொடுக்கும் தன்மை உடையது. தீய சொற்கள் அவர்களை ஓர் அறை அறைவதைப் போன்று - சில சமயங்களில் அவர்களை விடவும் அதிகமாகவே அதைச் சொல்லியவர்களுக்கும் தீமையை உண்டாக்கும். கூர் உணர்ச்சி உடையவர்களுக்கு அது வயிற்றுக் கோளாறை உண்டாக்கி விடும்; அப்படி இல்லா விட்டால் இதயத் துடிப்பை அதிகப்படுத்தி விடும் ஏனெனில் நீ அதனுள் ஒரு தீய சக்தியை வைக்கிறாய். அதற்கு அழிக்கும் ஆற்றல் இருக்கின்றது.

 

வார்த்தைகளைப் பேசுவது ஒருபோதும் பயனற்றதாகி விடாது. அவற்றின் விளைவு பெருமளவு ஒருவனுடைய உள் ஆற்றலைப் பொறுத்து இருக்கிறது. பலம் இல்லாத வர்களால், உணர்வில்லாதவர்களால் அதிகமாக ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது தான். ஆனால் எந்த அளவிற்கு நீ வலுவுள்ளவனாக இருக்கிறாயோ - குறிப்பாக உன்னுடைய பிராணன் வலுவுள்ளதாக இருந்தால் - அந்த அளவிற்கு நீ சொல்லும் வார்த்தைகள் மீது உனக்கு ஆதிக்கம் இருக்க வேண்டும்.

 

இல்லையென்றால் நீ வேண்டுமென்றே செய்யாமல், செய்கிறோம் என்று தெரியாமல் அறியாமை காரணமாக பெருமளவில் தீங்கு இழைத்து விடுவாய்.

 

 

சிந்தனைப் பொறிகள்.

 

சொற்களின் வலிமையை சக்தி வாய்ந்ததாக மாற்றும் வழி.

 

ஒவ்வொரு நாளும் மனிதர்கள் பேசப்படும் பேச்சில் வேண்டாத பயனற்ற சொற்கள் எத்தனை? அவை எத்தகையவை? என்பதை உங்கள் கவனத்திற்குக் கொண்டு வர எண்ணுகிறேன். இது எவ்வளவு ஊறு விளைவிப்பது என்பது உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரிந்ததுதான். எனினும் மிகச் சிலரே இதனைத் தவிர்க்க முயற்சி செய்கின்றனர்.

 

ஆனால்.., ஒரு நாளில், ஒரு மனிதரின் நலனை விரும்பி நாம் சில சொற்களை வெளியிடும் வாய்ப்பு நமக்கு அடிக்கடி வருகிறது. சொல்லின் பின்னே உள்ள எண்ணத்தை எப்படி நாம் பொருத்தமாக அமைக்கிறோம் என்பதைப் பொறுத்தே நமது சொல்லின் திறனானது அமையும்.

 

 ஆனால், நாம் நமக்குத் தெரிந்தவர்களைச் சுற்றி பயம் தரத்தக்க மனச் சூழலை ஏற்படுத்தி அவர்களுக்கு உண்மையாக உதவி செய்யும் வாய்ப்பை இழந்து விடுகிறோம். இவ்வாறான அலட்சியத்தை நாம் எப்போதும் நினைவில் கொள்வது மிகவும் உபயோகமானதாக இருக்கும். இதைச் செய்ய வேண்டுமானால் நாம் நம் மனதை அதன் நிச்சயமற்ற தன்மையில் இருந்தும், எதையும் சகித்துக் கொள்கிற தன்மையில் இருந்தும் முதலில் விடுவிக்க வேண்டும். பெரும்பாலானோர் இத்தகைய மனநிலை யில்தான் எப்பொழுதும் இருகின்றனர்.

 

இந்த உறக்க மயக்கத்தில் இருந்து நம்மை குணப்படுத்த ஒரு சொல்லை திரும்பத் திரும்ப உச்சரிப்பதன் மூலம், அந்தச் சொல்லின் சரியான பொருளை சிந்தனை செய்யவும், அதன் கருத்தை நமக்குள் கொண்டு வரவும் நம்மைக் கட்டாயப்படுத்த வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அது முழுமையான வலிமை வாய்ந்ததாக மாறுகிறது.