பிரார்த்தனை.                

 

மழை, மழை, மழை,

மழை எங்களுக்கு வேண்டும்.        

மழை, மழை, மழை,

மழை வேண்டுமென்று நாங்கள் வேண்டுகிறோம் 

 

மழை, மழை, மழை,

மழை எங்களுக்கு தேவை          

மழை, மழை, மழை,

மழைக்காக நாங்கள் பிரார்த்திக்கிறோம்.                ஸ்ரீஅன்னை.                            

 

எனது இறைவன் என்று நான் அழைக்கக்கூடியவனே,

 

பராபரனான நித்தியனே, எனது தனி ஜீவனின் காரணமும், மூலமும், உண்மையுமாய் இருப்பவனே, ஒரு நாள் இந்தச் சடப்பொருள் உன்னுடன் உணர்வோடு ஐக்கியப்பட்டு நீயே அல்லாமல் வேறு ஒன்றும் இல்லாதபடி ஆவதற்காக பல நூற்றாண்டுகளாக, பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக மெல்ல மெல்ல, நுட்பமாக அதைப் பிசைந்து பக்குவப்படுத்தியவனே,

 

உனது முழு திவ்விய ஜோதிப் பிரகாசத்தில் எனக்கு காட்சி அளித்தவனே, இந்த தனி ஜீவன் அதன் பல்வேறு அம்சங்களுடன் பரம பக்தியோடு தன்னை உனக்கு அர்ப்பணிக்கிறது. உன்னுடன் முழுமையாக ஒன்றி விடவும், நீயாக, சனாதனமான நீயாக ஆகி விடவும், நினது உண்மையில் என்றென்றும் மூழ்கி விடவும், ஆரவமுறுகிறது.

 

ஆனால் அதற்குத் தயாராக இருக்கிறதா? அதில் கரு நிழலும் அஞ்ஞானமும், குறையும் இல்லாமல் போய் விட்டனவா? இறுதியாக நீ திட்டவட்டமாக அதை உனது உடைமை ஆக்கிக் கொண்டு விட்டாயா? மகோன்னதமான, முழுமையான, திவ்விய மாற்றத்தின் மூலம் அஞ்ஞான உலகில் இருந்து நிரந்தரமாக விடுதலை செய்து உண்மையின் உலகில் அதை வசிக்கச் செய்து உள்ளாயா?

 

இப்படியும் சொல்லலாம், எல்லாப் பிழைகளும், வரம்புகளும் நீங்கிய நானே நீ. எனது ஜீவனின் எல்லா அணுக்களின் நான் முழுமையாக இந்த உண்மையான ஆன்மா ஆகிவிட்டேனா? அப்படியே பிரமிப்பில் ஆழ்த்தி விடும்படியான திவ்விய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தப் போகிறயா அல்லது படிப்படியாக, ஒவ்வொரு அணுவையுமாக அதனுடைய இருளில் இருந்தும் குறுகிய வரம்புகளில் இருந்தும் இழுத்து பறித்துக் கொள்ள வேண்டுமா?

 

நீயே சாம்ராட், உனது ராஜ்ஜியத்தை உடைமைப்படுத்திக் கொள்ளத் தயாராக இருக்கிறாய். அதைத் திட்டவட்டமாக உன்னுடன் இணைத்துக் கொண்டு அதோடு ஒன்றுபட்டு விடுவதற்கு உனது ராஜ்ஜியம் இன்னும் தயாராகவில்லையா?

 

தனி ஜீவனில் தெய்வ வாழ்க்கையை நாட்டும் அற்புதம் நிறைவேறி விடுமா?

 

                                                      ஸ்ரீஅன்னை.

ஜனவரி 15, 1916, தியானமும் பிரார்த்தனையும்.

 

 

சிந்தனைப் பொறிகள்.

 

மெய்மைக்கு - நித்திய உண்மைக்கு - விளம்பரம் வேண்டியது இல்லை.

 

மெய்மை என்பது உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல் தானாகத் தெரிவது ஆகும். அதை உலகத்தின் மேல் சுமத்த வேண்டியது இல்லை. மனிதர்களால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட வேண்டிய தேவை மெய்மைக்கு கிடையாது. அது தன்னில் தானாக இருப்பதாகும். மக்கள் அதைப் பற்றி என்ன சொல்கிறார்கள், அதைப் பின்பற்று கிறார்களா என்பதன் அடிப்படையில் அது வாழ்வது இல்லை.

 

ஆனால் ஒரு புதிய மதத்தைப் படைப்பவருக்கு, அதைப் பின்பற்றுவதற்காகப் பலர் தேவைப்படுகிறர்கள். ஒரு மதத்தை எத்தனை பேர் பின்பற்றுகிறார்கள் என்பதைப் பொறுத்துதான் மனிதர்கள் அதன் ஆற்றலையும், சிறப்பையும் மதிப்பிடுகிறார்கள். ஆனால் அதன் உண்மையான சிறப்பு எண்னிக்கையில் இல்லை.

 

ஆன்மிக மெய்மையின் மகத்துவம் எண்ணிக்கையில் இல்லை. ஒர் புதிய மதத்தின் தலைவர் எனக்குத் தெரிந்தவர் ஆவார். அம்மனிதர் ஒரு மதத்தை உருவாக்கியவரின் மகனாவார். அவர் என்னிடம் ஒருமுறை ''அந்த மதத்தை எழுப்புவதற்கு அத்தனை நூற்றாண்டு கள் பிடித்தன, இந்த மதத்தைப் பரப்புவதற்கு இத்தனை நூற்றாண் டுகள் ஆயின; ஆனால் எங்கள் மதமோ ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குள் நாற்பது லட்சம் பேர் பின்பற்றும் மதமாக வளர்ந்து விட்டது. எக்கள் மதம் எவ்வளவு சிறந்தது பார்த்தீர்களா? என்று கேட்டார்.

 

எண்ணிக்கையை வைத்து மதங்களின் சிறப்பை அளந்து கொள்ளட்டும், ஆனால் மெய்மையைப் பின்பற்ற ஒரு ஆள் கூட இல்லாவிட்டாலும் அது மெய்மையாகவே தான் இருக்கும். சாதாரண மனிதன் பெரிதும் பாசாங்கு செய்பவர்களால் ஈர்க்கப்படுகிறான். மெய்மை அமைதியாக வெளிப்படும் இடங்களுக்கு அவன் போவது இல்லை.

 

பெரிதாக பாசாங்கு செய்பவர்களுக்கு சத்தமிட்டு பிரகடனப்படுத்து வதும் விளம்பரம் செய்வதும் தேவைப்படுகின்றது. இல்லாவிட்டால் அதிக எண்னிக்கையிலான மக்களை அவர்களால் கவர முடியாது. ஆனால் மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதைப் பற்றிய கவலை இல்லாமல் செய்யப்படும் பணி அதிகப் பிரபலமானதாக இருப்பது இல்லை. அது மக்கள் கூடத்தை எளிதில் ஈர்ப்பது இல்லை.

 

மெய்மைக்கு விளம்பாம் வேண்டியது இல்லை. அது ஒளிந்து கொள்வது இல்லை. அதே சமயம் தன்னைப் பிரகடனப்படுத்திக் கொள்வதும் இல்லை. அது விளைவுகளைப் பற்றிக் கவலைப்படா மல், பாராட்டுகளைத் தேடாமல், பழிச் சொல்லுக்கு பயந்து ஓடாமல், உலகின் மறுப்பினால் பாதிக்கப்படாமல், உலகின் ஏற்பினால் கவரப் படாமல், தானாகவே வெளிப்பட்டுக் கொண்டு இருக்கிறது, அதிலேயே திருப்தியும் அடைகிறது.

 

நீ யோக வழிக்கு வரும் போது, உன் மனத்தின் எல்லாக் கட்டு கோப்புகளும், உன் பிராணனுக்கு ஆதரவாய் இருக்கும் எல்லா  அமைப்புக்களும் நொறுங்கிப் போவதற்கு தயாராய் இருக்க வேண்டும். உன் நம்பிக்கையைத் தவிர வேறு எந்த ஆதரவும் இல்லாமல் அந்தரத்தில் தொங்குவதற்கு நீ தயாராய் இருக்க வேண்டும்.

 

உன் கடந்த கால ஜீவனையும் அதன் பற்றுதல்களையும் முற்றிலும் மறந்து, அவற்றை உன் உணர்வில் இருந்து களைந்து எறிந்து எவ்விதமான தளையும் இல்லாத புதுப் பிறவி எடுக்க வேண்டும். நீ என்னவாக இருந்தாய் என்பதைப் பற்றி நினைக் காதே, நீ என்னவாக இருக்க விரும்புகிறாய் என்பதைப் பற்றி நினை.

 

நீ எதை எய்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயோ அதிலேயே முற்றிலும் வாழ்வாயாக. இறந்து போன காலத்தில் இருந்து திரும்பி வருங்காலத்தை நோக்கி நேரே பார். உனது மதம், நாடு, குடும்பம் எல்லாம் அங்குதான் உள்ளன, அதுதான் இறைவன்.

                                      ஸ்ரீஅன்னை. 9 ஜூன் 1929.

 

நீ உண்மையாகவே இறைவனை நேசித்தால், அமைதியாகவும், சாந்தியுடனும் இருப்பதன் மூலம் அதை நிரூபி. வாழ்க்கையில் நமக்கு வருபவை எல்லாம் நமக்கு ஒரு பாடத்தைக் கற்றுத் தருவதற்காகவே இறைவனிடம் இருந்து வருகின்றன., அவற்றை சரியான மனப்பாங்குடன் எடுத்துக் கொண்டால், நாம் வேகமாக முன்னேறலாம். அவ்வாறு செய்ய முயற்சி செய்.

                                    ஸ்ரீஅன்னை 13 டிசம்பர் 1967.