பிரார்த்தனை.                

 

மழை, மழை, மழை, மழை எங்களுக்கு வேண்டும்.           மழை, மழை, மழை, மழை வேண்டுமென்று நாங்கள் வேண்டுகிறோம். மழை, மழை, மழை, மழை எங்களுக்கு தேவை.                 மழை, மழை, மழை, மழைக்காக நாங்கள் பிரார்த்திக்கிறோம்.                                       ஸ்ரீஅன்னை.                            

போற்றுதலுக்குரிய இறைவனே!

 

இப் பூமி முழுவதும் ஒளி பொழியட்டும்.

ஒவ்வொரு இதயத்திலும் சாந்தி குடியிருக்கட்டும்.

 

எல்லோருக்குமே மந்தமான, தமோ குணம் கொண்ட, மாறுதலை விரும்பாத, ஒளியற்ற, சடமனிதர்களுடைய பிராண சக்திகளும், இந்த தூல வடிவத்துடன் கட்டுண்டு இருப்பதால், உடலுக்கு வெளியே சுதந்திரமாக இருக்கும்போதும், தொல்லையும், துன்பமும் தரும் சட வாழ்க்கை சம்பந்தமான விஷயங்களிலேயே முழு கவனத்தையும் செலுத்துகின்றன.

 

மன வாழ்க்கை விழிக்கப் பெற்றவர்கள் அமைதி அற்றவர்களாக, வேதனைப்படுபவர்களாக, கிளர்ச்சி அடைந்தவர்களாக இருக்கின்றனர்  அவர்கள் தன் இச்சைப்படியும், சர்வாதிகார மனப்பான்மையுடனும் நடந்து கொள்கிறார்கள்.

 

உன்னை ஆழ்ந்து தியானிப்பதில் கிடைக்கும் மாறாத சாந்தியும், உனது நித்தியமான சாசுவதத்தின் அமைதியான பார்வையும், அவர்கள் ஒருவரிடமும் இல்லை.

 

உனது எல்லையற்ற கருணைக்குப் பாத்திரமான இந்தத் தனி ஜீவன் அளவில்லா நன்றிப் பெருக்குடன் உன்னை மன்றாடிக் கேட்டுக் கொள்கிறது. இப்பொழுதுதான் இந்தக் கொந்தளிப்பின் மறைவில், இந்தப் பெருங் குழப்பத்தின் மத்தியில், உனது அற்புதத்தை நீ நிகழ்த்துவாயாக.

 

பரம சாந்தியும், மாறாத, தூய ஒளியும் ஆன உனது தர்மம் எல்லோருக்கும் தெரியட்டும். அது இறுதியில் நினது திவ்விய உணர்வை உணர்ந்து கொண்ட மனித இனத்தின் மூலம் இப்புவியை ஆளட்டும்.

 

இனிய தெய்வமே, எனது பிரார்த்தனையை கேட்டுக் கொண்டாய், எனது அழைப்பிற்கு பதில் அளிப்பாயாக.

 

ஸ்ரீஅன்னை.

07 அக்டோபர் 1914, தியானமும் பிரார்த்தனையும்.

 

 

சிந்தனைப் பொறிகள்.

 

நன்றி உணர்வு எனும் தீப் பிழம்பு.

 

நாம் ஒவ்வொருவரும், எப்போதும் நன்றி உணர்வுடன் இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு மனிதனையும், அவனையும், அவனது  அறியாமையையும், தவறான கருத்துக்களையும் மீறி, அவனது அகங்காரத்தையும் அதன் மறுப்புகளையும், அதன் எதிர்ப்புகளையும் தாண்டி, மிகச் சுருக்கமான வழிகளில் அவனுடைய தெய்விக குறிக்கோளுக்கு வழிகாட்டி அழைத்துச் செல்லும் அற்புதமான பேரருளை (இறைவனை) நாம் ஒருபோதும் மறக்கக் கூடாது.

 

எல்லா அகங்காரத்தையும், எல்லாத் தெளிவின்மையையும் கரைத்து நன்றி உணர்வெனும் புனிதமான தீப்பிழம்பு சாதகரை அவரது இலட்சியத்திற்கு அழைத்துச் செல்லும். பரம பேரருளின் பால் கொண்டுள்ள நன்றி உணர்வாகிய தீப் பிழம்பு நம் இதயத்தில் இதமாக, இனிமையாக, பிரகாசமாக எப்போதும் எரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும்.

 

மேலும் மேலும் நன்றி உணர்வு கொண்டு இப்பேரருளின் செயலை உணர்ந்து அதற்கு அவர் நன்றி செலுத்தும் போது பாதையின் தூரம் மேலும் மேலும் குறைகிறது.

 

தன்னியல்பாக எழுகின்ற விசுவாசம்தான் கலப்பற்ற, அகந்தையின் சாயலற்ற மிகுந்த மகிழ்ச்சியைத் தர வல்லது.

 

இது மிகுந்த தனித்துவம் வாய்ந்தது. ஆனால் அது அன்பு அல்ல, தன்னை ஒப்புவிப்பதும் அல்ல, மிகுந்த சந்தோஷத்தைத் தர வல்லது.

 

சிறப்பான அதிர்வுகளை ஏற்படுத்துவதில் அதற்கு இணையானது எதுவும் இல்லை. அது உங்களை விரிவுபடுத்துகிறது. அது உங்களில் நிரம்புகிறது. அது உணர்ச்சி நிரம்பியது.

 

மனிதனின் உள் உணர்வின் எல்லைக்கு உட்பட்டவற்றில் அவனை அகந்தையில் இருந்து விடுபட வைப்பதில் இதுவே சிறந்தது.

 

அதன் பரிசுத்தமான அதிர்வுகளில் நீங்கள் நுழைய முடிந்தால் அது அன்பின் அதிர்வுகளை ஒத்தது என்று உடனடியாக உணர முடியும். அது திசைகள் அற்றது. முடிவாகப் பார்த்தால் அன்பின் சாரமான அதிர்வுகளின் சிறு சாயல் கொண்டது நன்றி உணர்வு மட்டுமே. ஆகவே, நன்றி உணர்வு எனும் தீப் பிழம்பு எப்பொழுதும் நம்முள்ளே எரிந்து கொண்டு இருக்க வேண்டும்.

                                    ஸ்ரீஅன்னை.

 

எதையும் துறக்க வேண்டாம்.

 

சத்தியத்தை நாடுவதற்காக நாம் இந்த உலகைத் துறந்து விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தனது ஆன்மாவைக் காண்பதற்காக யாரும் வாழ்க்கைத் துறக்க வேண்டியது இல்லை.

 

இறைவனோடு தொடர்பு ஏற்பட வேண்டுமானால் பூமியில் வாழும் வாழ்க்கையைக் கைவிட்டு விட வேண்டும் என்பதில்லை. இறைவன் எங்கும் நிறைந்துள்ளான். அவன் நமக்குப் புலப்படவில்லை என்றால் நாம் அவனைத் தேடுவதற்காக உழைக்கவில்லை என்பதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

 

நம் உள்ளத்தில் இருந்து உண்மையானதோர் ஆர்வம் கிளர்ந்து எழுமானால் இறுக மூடிக் கிடக்கும் கதவை நம்மால் திறக்க முடியும்.

 

நம்முடைய வாழ்வு முழுவதையும் மாற்றிவிடக் கூடிய, நம் வாழ்வின் அர்த்தத்தையே மாற்றி விடும் ஒரு வஸ்துவை, நமது கேள்விகளுக்கான விடையை, நமது பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாம் ஒரு தீர்வை, நாம் நாடும் முழுமையை நல்கிடும் அந்தப் பேருண்மையை அங்கே காண்போம்.

 

அது ஒன்றேதான் நமக்கு திருப்தி அளிக்கும் நிலையான இன்பத்தை அது ஒன்றுதான் தரும். அதுதான் நமக்குச் சமநிலையையும், ஆற்றலையும், நல்வாழ்வையும் அளிக்கும்.

                                                                                                      ஸ்ரீஅன்னை.