பிரார்த்தனை.                

 

மழை, மழை, மழை,

மழை எங்களுக்கு வேண்டும்.        

மழை, மழை, மழை,

மழை வேண்டுமென்று நாங்கள் வேண்டுகிறோம். 

 

மழை, மழை, மழை,

மழை எங்களுக்கு தேவை          

மழை, மழை, மழை,

                          மழைக்காக நாங்கள் பிரார்த்திக்கிறோம்.                ஸ்ரீஅன்னை.

 

மனிதர்கள் உன்னை ஒப்புக் கொள்கிறார்களா அல்லது ஒப்புக் கொள்ளவில் லையா? அல்லது நீ நல்லவனா அல்லது கெட்டவனா? என்பதைப் பற்றி நினைத்துக் கொண்டு இருக்க வேண்டாம். "ஸ்ரீஅன்னை என்னை நேசிக்கின்றார், நான் ஸ்ரீஅன்னைக்குச் சொந்தமானவன்" என்பதை மட்டும் நினைவில் வைத்துக் கொள். இந்த எண்ணத்தின் அடிப்படையில் உனது வாழ்வை அமைத்தாயானால் அனைத்துமே எளிதானதாக அமையும். 

   பகவான் ஸ்ரீஅரவிந்தர்.

 

அன்னையின் அவதார நோக்கம்.

 

சாதாரண மனிதர்களைப் போன்றே வாழ்க்கை நடத்தினாலும், அவர்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாய் இருக்கும் நோக்கத்துடன் தெய்வம் மனித உருவம் எடுத்ததுடன், வெளியே மனித இயல்பைப் பெற்று இருந்த போதும் தனது தெய்வத் தன்மையை அது இழப்பது இல்லை. மானிட ஜீவன், தெய்வ மயமாகும் மாற்றம் அல்ல அது; தெய்வீக உணர்வே தன்னைப் படிப்படியாக உணர்த்திக் காட்டும் வெளிப்பாடுதான் இது. குழந்தைப் பருவத்திலேயே அன்னையின் அக உணர்வு மானிட ஜீவனுக்கு அப்பாற்பட்டதாக அமைந்து இருந்தது.

 

இப்புவி உணர்வு அதிமனதை ஏற்கும் வகையில் தன்னை உருமாற்றிக் கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு அளிக்கும் பொருட்டே அன்னை இங்கே உடல் எடுத்து வந்துள்ளார். அதிமனம் இங்கே இறங்கிய பிறகு அதன் விளைவாக மேலும் உருமாற்றம் நிகழும். புவி உணர்வு முற்றிலும் அதிமனத் தன்மையைப் பெறாது. மனிதன் தோன்றியதைப் போல அதிமனதின் பிரதிநிதியாக புதிய இனம் ஒன்று தோன்றும்.

 

இப்பிரபஞ்சத்திலும், தனி மனிதனிடத்திலும் செயலாற்றுவது ஒரே தெய்விகப் பேராற்றல்தான்; அந்தப் பேராற்றலானது மனிதனுக்கும், பிரபஞ்ச்த்திற்கும் அப்பாற்பட்டதாகவும் உள்ளது. ஆனால் இவை எல்லாமே அன்னைக்குள் அடக்கம் ஆகும். ஆயினும், சட உலகில் இதுவரை வெளிப்பாடாத ஒரு உயர் சக்தியை இங்கே கொண்டு வந்து பூவுலகின் ஜீவனையே உருமாற்றும் பொருட்டு மனித உடலில் அன்னை இயங்கிக் கொண்டு இருக்கிறார்.

 

அத்தகைய இலட்சியத்துடன் செயலாற்றும் தெய்வ சக்தியாகவே அவரை நீங்கள் மதிக்க வேண்டும். மனித உடலில் இயங்கும் தெய்வ சக்தியாக அவர் இங்கே இருந்தாலும், தெய்வீகப் பேராற்றலின் பிற அம்சங்கள் எல்லாவற்றின் பிரதிநிதியாகவும் அன்னை இருக்கிறார்.

 

இந்த அண்டத்தை நெறிப்படுத்தி நடத்திச் செல்வது அகிலாண்ட சக்தி ஆகும். பிரபஞத்திற்கும் மேம்பட்ட ஒரு சக்தியே, உயர்ந்த உருமாற்றத்தைத் தர வல்லது. அந்த மேம்பட்ட அருளை செயல்படச் செய்வதற்காகவே ஸ்ரீஅன்னை அவதாரம் செய்து உள்ளார்.

 

பிரபஞ்சம் தழுவிய செயலை மேற்கொள்ளும் போது பிரபஞ்ச நெறிகளுக்கு எற்பவே ஸ்ரீஅன்னை இயங்குகிறார். மானிட உடல் எடுத்து இயங்கும் நிலையில் இடையறாத பேரருளை அவரால் வழங்க முடியும். அதற்காகவே அவர் மானிடப் பிறவி எடுத்து உள்ளார்.

 

இப்புவி உணர்வின் பரிணாமத்தில் அதிமன மாற்றம் விதிக்கப்பட்டது. அது நிறைவேறுவது நிச்சயம். ஏனெனில் பரிணாமத்தின் மேல் நோக்கிய ஏற்றம் இன்னும் முற்றுப் பெறவில்லை. மனம் அதன் இறுதி சிகரம் அல்ல.

 

ஆனால், அந்த மாற்றம் வந்து உருப்பெற்று நிலைப்பதற்கு பேரொளி வரும் பொழுது மறுக்காது அதைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். என்னும் உறுதியுடன் கூடிய அழைப்பு கீழிருந்து எழ வேண்டும். மேலே இருந்து பரமனின் அனுமதி வர வேண்டும். மேலே இருந்து வரும் அனுமதிக்கும், கீழே இருந்து எழும் அழைப்பிற்கும் நடுவே நின்று செயல்படும் ஆற்றல் தெய்வ அன்னையின் சாந்நித்தியமும், சக்தியுமே ஆகும்.

 

மனித முயற்சி அன்று, தவம் அன்று, அன்னையின் சக்தி ஒன்றே மூடியைப் பிளந்து, திரையைக் கிழித்து. பாத்திரத்தை உருவாக்கி, இருளும்-பொய்மையும், மரணமும்-துயரமுமாக உள்ள இந்த பூமியில் உண்மையையும், தெய்வ வாழ்வையும், நிலையான ஆனந்தத்தையும் கொண்டு வர முடியும்.

பகவான் ஸ்ரீஅரவிந்தர்.

 

 

சிந்தனைப் பொறிகள்.

அறியாமையும், பொய்மையும்.

 

அறியாமை என்பது பேருணர்வில் இருந்து பிரிந்து வந்த தனி வேறு உணர்வையும், அதனால் உருவான மனம்-பிராணன் ஆகிய தன்முனைப்பு உள்ள அம்சங்களையும் குறிக்கும். இறை ஞானம் என்ற அதிமனப் பேரொளியில் இருந்து அண்டத்தின் அறிவாற்றல் பிரிந்து வந்ததால் ஏற்பட்டது இந்த அறியாமை அல்லது அஞ்ஞானம் ஆகும்.

 

பேருண்மையில் இருந்து பிரிந்து விட்டதால், பேருணர்வு பேராற்றல், பேரானந்தம் ஆகியவற்றையும் இழந்து நிற்கும் நிலையில் உள்ளது. இறை ஞானத்தின் ஒளியால் படைக்கப்பட்ட பூரணமான உண்மையையும், தெய்வீக இசைவும் திரிந்து போய் விட்டன. அதனால் சிதைந்து போன அறிவாற்றலை ஆதாரமாகக் கொண்டதாக இந்த உலகம் அமைந்து விட்டது.

 

ஆனால் இதன் பின்புலத்தில் மறைந்து இருக்கும் பேருண்மையைக் காண முடியாத ஆதிசங்கரர் போன்ற ஞானிகள் கூட இந்த உலகை மாயை என இழித்து உரைத்தனர். இறை ஆற்றல் இதைவிட உயர்ந்த சிருஷ்டியை உண்டு பண்ண முடியாது என்று அவர்கள் கருதி விட்டனர். பூரண ஞானத்தில் இருந்து பிரிந்து விட்டதாலேயே இந்த உலக சிருஷ்டியில் குறைபாடும், வக்கிரமமும் மிகுந்து காணப்படுகிறது. இங்கே மனிதனால் பேருண்மையை முழுமையாக உணர முடிவது இல்லை. அதன் விளைவான அரைகுறை அறிவையே அறியாமை என்கிறோம்.

 

பொய்மை என்பது அறியாமை முற்றியதன் விளைவு ஆகும். இந்த உலக சிருஷ்டியில் குறுக்கிடும் அசுர சக்தி ஒன்றால் உண்டானதே பொய்மை ஆகும். பேருண்மையில் இருந்து பிரிந்து விட்டதால், எளிதில் தடம் மாறிப் போவதுடன், அது பேருண்மைக்கு எதிராக கிளர்ச்சியும் செய்கிறது. உண்மையைக் கைப்பற்றி உருக் குலைத்து விடுகிறது. இருள் மண்டிய இந்த அசுர சக்தியானது தன்னால் திரிக்கப்பட்டவற்றையே உண்மைகளாகக் காட்டும். உணர்வை வக்கிரம் ஆக்கி விடும்; இதனைப் பகைச் சக்தி என்கிறோம். அறியாமையில் விளையும் முரண்பாடுகளின் மொத்த உருவம்தான் பொய்மை ஆகும்.

 

                                                          பகவான் ஸ்ரீஅரவிந்தர்.

                                                            வைகறை, 2016 -1

 

ஸ்ரீஅன்னையின் கையெழுத்தில் அவரது நற்பிரார்த்தனைகள்,  இறைவனின் அமைதி, ஒளி, மற்றும் ஆனந்தம் உங்களோடு எப்பொழுதும் இருக்கட்டும்.

 

சில குறிப்புகள்.

 

பகவான் ஸ்ரீஅரவிந்தர் மற்றும் ஸ்ரீஅன்னையின் செல்வாக்கினைப் பெற்றுக் கொள்ள நம்பிக்கை முழு நேர்மையுடன் ஆன்மீகப் பாதையில் நடப்பது, செல்வாக்கினை ஏற்றுக் கொள்ளத் தங்களை முழுமையாக உறுதியுடன் திறந்து இருப்பதற்கான ஆற்றல் என்பதைத் தவிர வேறு நிபந்தனைகள் எதுவும் இல்லை. ஆனால், இந்த ஆற்றலானது வழக்கமாக நேர்மை, நம்பிக்கை ஆகியவற்றின் பயனால் வருவது ஆகும்.

 

ஆசிரமத்திற்கு வெளியே இருந்தாலும் இந்த யோகத்தைப் பின்பற்றுவது சாத்தியமே.

 

ஆசிரமத்தில் இருக்கும் போது நேரடித் தொடர்பு உள்ளது என்றாலும் அது உள்முகமான நெருக்கமே ஆகும். சில விஷயங்களில் உடல் ரீதியான நெருக்கம் துணை நிற்கலாம். ஆனால் இந்த உள்முகத் தொடர்பையும், உள்முக உதவியை யும் தொலைவில் இருந்தாலும் பெறுவது சாத்தியமே ஆகும்.

 

ஆசிரமத்தில் இருப்பது மாத்திரமே போதுமானது அல்ல, ஒருவர் தன்னை ஸ்ரீஅன்னைக்குத் திறந்து இருந்து இவ்வுலகில் விளையாடியதன் மூலம் ஒட்டிய மண்ணைத் துடைத்து எறிய வேண்டும்.

 

எப்பொழுதும் இறைவனின், தெய்வீக அன்னையின் கண்கள் உங்களைப் பார்த்துக் கொண்டே இருக்கிறது என்ற எண்ணத்தோடு வாழுங்கள். தெய்வீக சாந்நித்தியத்திற்கு ஏற்றதல்லாத எதையும் நினைக்க வேண்டாம், உணரவோ,  செய்யவோ கூடாது.

 

ஒருமுனைப்படுவது என்பது முடிந்தவரையில் ஸ்ரீஅன்னையின் சாந்நித்தியத்தை யும், ஆற்றலையும் விரும்பி அழைத்து அவரது ஆற்றல் உங்களது உணர்வு நிலையை மாறுதல் அடையும் பொருட்டுச் செயல்பட வேண்டுவதே ஆகும். இதைத் தவிர இந்த யோகத்தில் வழிமுறைகள் ஏதும் இல்லை.

 

ஒருவர் தலையிலோ, புருவ மத்தியிலோ ஒருமுனைப்படலாம். பலருக்கு இது கடினமாக இருகிறது. மனம் அமைதியில் ஆழ்ந்து முனைப்பு தீவிரம் ஆகி ஆர்வம் ஆழமானதாக மாறுமானால் அனுபவங்கள் ஏற்படத் துவங்குகின்றன. நமது நம்பிக்கையானது அதிகமாவதைப் பொறுத்து விளைவுகள் விரைவாக நடைபெறுகின்றன. மற்றவைகளைப் பொறுத்தவரை ஒருவர் தனது முயற்சிகளை மாத்திரமே நம்பி இருக்கக் கூடாது. மாறாக இறைவனுடன் தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்வதிலும், ஸ்ரீஅன்னையின் சாந்நித்தியத்தையும், ஆற்றலையும் பெறுவதற்குத் தகுதி உடையவராகத் தன்னை ஆக்கிக் கொள்வதிலும் வெற்றி பெற வேண்டும்.

 

"நான் எவ்வளவு தூரம் கடந்து வந்துள்ளேன்? இன்னும் எவ்வளவு தூரம் செல்ல வேண்டும்?" இது போன்ற கேள்விகளால் பயன் ஏதும் இல்லை. ஸ்ரீஅன்னையின் வழி நடத்துதலை ஏற்று ஆற்றின் போக்கோடு நீந்திச் செல்லுங்கள். ஸ்ரீஅன்னை நீங்கள் எந்தக் கரைக்குச் செல்ல வேண்டுமோ, அங்கு உங்களைக் கொண்டு போய்ச் சேர்ப்பார்.

 

இங்கு இலக்கு யோகியாவதோ, சன்னியாசி ஆவதோ, தபஸ்வி ஆவதோ அல்ல. இங்கு மாறுதலே இலக்கு ஆகும். ஆம், மாறுதலை உங்களைக் காட்டிலும் எல்லைகள் அற்ற ஆற்றலால் மட்டுமே ஏற்படுத்த முடியும். இறை அன்னையின் மடியில் உண்மையானதொரு குழந்தையைப் போல இருப்பதன் மூலமே இது சாத்தியம் ஆகும்.

 

அவள், அவர்களது கரங்களைப் பற்றி இருந்தாள்,

அவர்களுக்கான பாதைகளை அவளே தேர்வு செய்தாள்:

அவளால், அவர்கள் அறிந்து இராத பல அரிய விஷயங்களை

நோக்கி நகர்ந்தனர்.

நம்பிக்கை அவர்களை ஈர்த்தது.

தங்களை அவளுடையவர்களென உணர்ந்த ஆனந்தம்;

அவர்கள், அவளில் வாழ்ந்தனர்,

அவளது விழிகளால் உலகை அறிந்தனர்.                              சாவித்ரி.

பகவான் ஸ்ரீஅரவிந்தர்.